چهارشنبه, 12 فروردين 1394 12:38

فراخوان كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها براي نجات جان زنداني سياسي حسین کاظمینی بروجردی

فراخوان كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها براي نجات جان زنداني سياسي سید محمد حسین کاظمینی بروجردی

 

 

زنداني سياسي سید محمد حسین کاظمینی بروجردی روز شنبه 8 فروردين اولين ملاقات كوتاه سال را با همسر خود در حالي انجام داد كه پس از نه سال حبس و تحمل سخت ترين شرايط  جنايتكاران قوه قضاييه و اطلاعات مانع اعزام اين زنداني سياسي بيمار به بيمارستان و درمان وي در خارج از زندان ميشوند.
آقاي  كاظميني بروجردي بدليل محروميت از رسيدگي هاي پزشكي و درماني و ممانعت مأموران از رساندن داروهاي مورد نياز وي،از بيماريهاي مختلفي از جمله ناراحتي قلبي، ريوي و تنفسي و همچنين پوكي استخوان رنج ميبرد اما جنايتكاران جمهوري اسلامي اين موضوع را وسيله اي براي تحت فشار گذاشتن و شكنجه اين زنداني سياسي قرار داده و از سوي ديگر نيز مانع ملاقات و تماس وي را با خانواده اش ميشوند.
خانواده اين زنداني عقيدتي، خواستار حضور يك پزشك مستقل تحت نظر سازمانهاي بين المللي براي معاينه و درمان او شده اند.
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها ضمن محكوم كردن اين اعمال جنايتكارانه و زجر كش كردن زندانيان بي دفاع در سياهچالهاي جمهوري اسلامي، از عموم مجامع بين المللي ميخواهد تا اين نقض فاحش حقوق بشر كه در زندانهاي ايران به صورت وسيله شكنجه زندانيان در آمده را محكوم كرده و از تمامي امكانات خود براي جلوگيري از اين اقدام شنيع و غير انساني استفاده كنند و جمهوري اسلامي را به هر نحوي تحت فشار قرار دهند و براي نجات جان زنداني سياسي محمد حسین کاظمینی بروجردي و ساير زندانياني كه در وضعيت مشابهي در زندانهاي سراسر كشور قرار دارند اقدام فوري به عمل آورند.

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها
12 فروردين 93
1 آوريل 2015

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر