بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18خرداد ۹۶: روز ۱۷خرداد ۹۶، در تهران حادثه ای اتفاق افتاد که زمان مناسبی بود برای این که حکومت فاشیستی ایران؛ بدنبال این حادثه؛ خود را قربانی تروریست
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13خرداد ۹۶: انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان طی انتشار بیانیه ای حمایت خود را از زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا، اسماعیل عبدی اعلام کرده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12خرداد ۹۶: در اعتراض به وضعیت تحصیلی دراویش گنابادی و گسترش محدودیت‌های اجتماعی این قشر از جامعه، تعداد ۶۰تن از دانشجویان با صدور بیانیه‌ای
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11خرداد ۹۶: در روز چهارشنبه ۱۰خرداد ۹۶، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در رابطه با اعتصاب غذای زندانی سیاسی اسماعیل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9خرداد ۹۶: امروز سه شنبه ۹خرداد ۹۶، سی امین روز از اعتصاب غذای اعتراضی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی می باشد و وضعیت او وخیم اعلام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7خرداد ۹۶: در روز شنبه ۶خرداد ۹۶، کانون صنفی معلمان تهران در رابطه با اعتصاب غذای زندانی سیاسی اسماعیل عبدی بیانیه ای را منتشر کرده اند که
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، ۲۶تن از فعالین صنفی، کارگری و معلمین در بیانیه ای خواستار آزادی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی و همچنین لغو اتهامات
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4خرداد ۹۶: طولانی شدن اعتصاب غذای اسماعیل عبدی دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران نه تنها موجب نگرانی خانواده ایشان و فرهنگیان شده است
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 2خرداد ۹۶: در پی اعلام اعتصاب غذای اعتراضی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی از تاریخ ۱۰اردیبهشت ۹۶، به دلیل عدم رسیدگی به خواسته هایش و
صفحه1 از33